جزوه ابزار دقیق دکتر طباطبایی یزدی دانشگاه فردوسی مشهد

جزوه ابزار دقیق دکتر طباطبایی یزدی دانشگاه فردوسی مشهد

جزوه ابزار دقیق دکتر طباطبایی یزدی دانشگاه فردوسی مشهد

این جزوه به صورت تایپ شده است.

این جزوه درس ابزار دقیق دکتر طباطبایی یزدی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

درس ابزار دقیق از جمله دروس رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی می باشد. این جزوه در 118 صفحه بوده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.فرمت پی دی اف